Follow Me on Twitter

Friday, March 11, 2011

Bebas ketika penaklukan

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Terjemahan ayat 13, surah al-Hujurat

Ayat ini dibacakan Nabi Muhammad s.a.w di depan Kaabah ketika berpidato di hadapan seluruh orang Quraisy setelah baginda menakluk Kota Mekah pada hari Jumaat bersamaan 20 Ramadhan tahun ke 8 Hijrah.

Ketika itu orang Quraisy pula beranggapan mereka sudah tewas dan bersedia menanti hukuman. Hanya kebaikan yang mereka harapkan kerana mereka tahu Nabi Muhammad s.a.w adalah seorang yang pemaaf. Mereka berharap baginda dapat memaafkan kesalahan mereka terhadap orang Muslimin selama ini.

Kemudian baginda bertanya kepada mereka,

“Wahai kaum Quraisy dan penduduk Mekah! Kamu tahu apakah yang akan aku lakukan terhadap diri kamu?”

Mereka menjawab,

“Kebaikan wahai saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia”

Dan baginda berkata dengan penuh kasih sayang,

“Pergilah! Semua kamu adalah bebas!”

p/s:Siapa kata Nabi Muhammad s.a.w sukakan keganasan?