Follow Me on Twitter

Saturday, May 7, 2011

Carta Dakwah


Islam adalah agama dengan cara hidup yang menyeluruh. Islam itu beerti selamat, maka orang Islam selamat malah menyelamatkan orang lain. Usah pisahkan Islam dalam kehidupan, kerana setiap perkara di dalamnya saling berkait. Muamalat itu berkait dengan ibadah. Begitu juga politik dan jihad. Jika ia tidak menjadi, maka sedarlah terdapat masalah pada ibadah asas iaitu solat.

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (solat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
al-Ankabut: 45

Blogger bukan sekadar penulis diari dan menyampaikan maklumat. Tetapi kita adalah pendakwah yang fleksibel tidak kira masa dan di mana jua. Maka teruskanlah menyampaikan kebenaran dan contoh yang baik. Moga dengannya kita sendiri boleh mengambil manfaat.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”
al-Ahzab: 70-71