Follow Me on Twitter

Tuesday, July 12, 2011

Kebenaran sebenar

Demi tanggungjawab sebagai pemimpin, walaupun hanya pemimpin kepada diri sendiri. Walau siapa pun aku, walau setinggi mana jawatan aku, walau sekaya mana pun aku, aku memohon agar sentiasa berpegang dengan tali-tali Allah (hukum-hukum Allah).

Maka dengan ini aku juga menyeru kepada seluruh umat Islam di negara ini agar turut berpegang kepada tali-tali Allah agar, walau siapa pun, kita sentiasa berdiri sebagai umat Islam yang bersatu imannya.

Aku juga menyeru kepada yang bukan Islam, agar memahami Islam, dan sembahlah Allah Yang Maha Esa. Islam yang sebenarnya mampu menyelamatkan diri malah membuatkan kita menyelamatkan orang lain. Alangkah nikmatnya juga, perasaan bahawa diri dilindungi kuasa Yang Maha Hebat iaitu kuasa ALLAH.

Dan ingin aku bawakan peringatan dari-Nya, tentang perkara berkaitan mereka yang bukan Islam namun sudah ternyata keingkarannya terhadap agama Islam.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud,

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang, di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih jahat lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.”
Surah Ali Imran : 118

Ini ialah peringatan benar yang sebenar-benarnya. Maka, perlukah lagi kita mengambil kira ideologi tertentu jika jelas bercanggah apa yang difirmankan Allah?